maanantai, 11 joulukuu 2017 16:29

Sateenvarjotoimintaan ja taitovalmennukseen 2,25 miljoonaa euroa tukea kausille 2018-21 – Seurat voivat hakea tukea viikolta 50 alkaen, haku päättyy 12.1.

Vuonna 2013 alkanut taitovalmentajahanke ja seurojen entistä tiiviimpään yhteistyöhön tähtäävä sateenvarjotoiminta pysyy Jääkiekkoliiton kärkihankkeena myös tulevina vuosina - Jääkiekkoliitto jatkaa hankkeen tukemista kolmivuotiskauden 2018-2021.

- Tavoitteena on seurojen välisen seurayhteisön tiivistäminen. Seuroissa tapahtuvaa päällekkäisyyttä voidaan purkaa kun toimintaa linjataan yhteistyössä. Seurayhteistyön avulla pienet seurat voivat vahvistaa toimintaansa ja uskomme, että tämä on lääke myös liian aikaisten pelaajasiirtojen välttämiseen ja drop outin vähentämiseen, juniori- ja seuratoimintajohtaja Turkka Tervomaa tiivistää.

Hankkeen toisena tavoitteena on seurojen lasten vaiheen urheilutoiminnan kehittäminen.

- Tämä on työkalu, jonka avulla voimme huomioida ja kehittää lasten vaiheen valmennusta ja lisätä valmentajien työn arvostusta. Samalla onnistuu myös OTO-valmentajien toiminnan tukeminen ja ohjaaminen. Kaikkinensa Suomi-kiekon yhteisten vuosittaisten painopisteiden nopea jalkautus kentälle helpottuu. Tavoitteena on myös vanhempien yhteismitallinen informointi ja kouluttaminen.

Kausittaisen tuen määrä on jatkossa 750 000 euroa, yhteensä tukea maksetaan kolmivuotiskauden aikana 2 250 000 euroa. Summa sisältää mukaan valittavien seurojen saaman suoran tuen ja koulutuksen kautta seuroille tulevan välillisen tuen.

Mukaan valittavat seurat saavat tukea kaksiosaisen porrastuksen kautta. Perustuki sateenvarjon valmennustoimintaan on 20 000 euroa per kausi. Tämän lisäksi seurojen on mahdollista saada lisätukea maksimissaan 8 000 euroa kaudessa.

Seurojen tukihaku alkaa viikolla 50 – Näin prosessi etenee

Kaikki Jääkiekkoliiton alaiset junioriseurat voivat hakea tukea taitovalmennuksen sateenvarjotoimintaan. Haku alkaa viikolla 50 ja hakemus on jätettävä viimeistään 12. tammikuuta 2018 mennessä.

Hakuajan jälkeen erikseen nimetty ohjausryhmä käsittelee hakemukset ja Jääkiekkoliiton liittohallitus tekee helmikuun alussa päätökset tuen saajista. Päätöksissä huomioidaan maantieteellinen kattavuus. Tuki myönnetään kolmeksi vuodeksi, mutta kriteeristön täyttyminen tarkistetaan vuosittain.

Seurojen toimihenkilörekrytointi tapahtuu helmi-maaliskuussa Jääkiekkoliiton avustuksella, Jääkiekkoliitto myös vahvistaa seurojen tekemät valinnat. Rekrytoinneissa painotetaan Jääkiekkoliiton valmennusosaamisen profiilin lapsuusvaiheen valmennusosaamista.

Kriteerit 20 000 euron vuotuiselle perustuelle

Jotta seura ja sen sateenvarjotoiminnassa mukana oleva seurayhteisö voi hakea Jääkiekkoliitolta taitovalmennuksen perustukea, tulee yhteisön pelaajamäärän Leijona-kiekkokoulusta C2-ikäisiin olla minimissään 500 pelaajaa tai yhteisön tulee esittää uskottava suunnitelma pelaajamäärän kasvattamiseksi tähän määrään vuoden 2020 mennessä.

Taitovalmennuksen kohderyhmä määritetään mukaan valittujen seurojen ja seurayhteisön tarpeiden mukaan Leijona-kiekkokouluvaiheen ja C2-ikäluokan väliltä. 

- Tarpeet vaihtelevat seuroittain ja näin kullekin seuralle saadaan räätälöityä toimintaa, joka kehittää seuraa parhaalla mahdollisella tavalla, Tervomaa linjaa.   

Tukea hakevalta seuralta edellytetään yhteistyötä kahdesta viiteen seuran kanssa. Yhteistyöseuroille tarjottava palvelumäärä suunnitellaan kullekin seurayhteisölle erikseen, käytännössä vähintään 40% työajasta tulee suuntautua yhteistyöseuroihin. Tuella palkattavan henkilön työpanos on suunnattava hallinnollisten tehtävien sijaan urheilutoimintaan eikä henkilö saa toimia yhden joukkueen tai ikäluokan operatiivisena valmentajana.

Hakemuksessa seuroilta edellytetään myös lasten vaiheen ja Leijona-kiekkokoulutoiminnan kuvaamista omassa seurassa ja koko seurayhteisössä tyttökiekon rooli huomioiden.

Lisätukea kehittämishankkeista

20 000 euron vuotuisen perustuen lisäksi seuralle voidaan myöntää maksimissaan 8 000 euroa lisätukea seuratoiminnan ja seuraverkoston kehittämiseen. Seura voi valita kolmesta omaa seuraa ja seurayhteisöä koskevasta kehityshankkeesta yhden tai kaksi, joiden toteuttamiseen lisätuki kohdistetaan.

Mahdollisia hankkeita ovat seuraavat: Urheilutoiminnan kehittäminen (urheilutoiminnan ja sen rakenteiden kehittäminen), seuratoiminnan kehittäminen (seuratoiminnan hallinnon ja sen rakenteiden kehittäminen) ja harrastajien rekrytointi (harrastajien saaminen mukaan seurayhteisöön erilaisten toimenpiteiden avulla pääasiassa nk. matalan kynnyksen harrastetuotteita luomalla).

 

Olet nyt

Etsi sivustolta