maanantai, 04 helmikuu 2019 10:30

Toimintaohjeet seuroille epäasiallisen käytöksen tapausten käsittelyyn

Miten toimia, jos seurassa kohdataan epäasiallista käytöstä? Väestöliiton seuroille laatimat ohjeet auttavat käsittelemään ikäviä asioita asiallisesti. Suurimman hyödyn ohjeista saa, kun seurassa tutustutaan niihin etukäteen.

Seurassa nimetty henkilö vastaanottaa valituksen/kanteen/huolen.
Seurassa tulee olla selkeästi nimetyt henkilöt, joille voi epäasiallisesta käyttäytymisestä ilmoittaa. Tässä huomioitava, että henkilöt voivat vaihtua ja olla pois, joten myös varahenkilöt nimettävä. Valituksen vastaanottava henkilö voi olla esimerkiksi valmennuspäällikkö, hallituksen jäsen tai toiminnanjohtaja. Henkilö/ henkilöt jotka vastaan ottavat kanteita ja huolia tulee olla selkeästi nimetty seuran nettisivuilla.

Päätetään kuka tapausta käsittelee
Tässä on huomioitava käsittelijöiden puolueettomuus. Valituksen tai huolen aiheet voivat nostaa voimakkaita tunteita, joten on tärkeää, että reilun prosessin takaamiseksi asiaa käsittelevät henkilöt eivät suoraa liity tapaukseen. Jos seurasta ei löydy tarpeeksi puolueettomia henkilöitä käsittelemään tapausta voi ulkopuolista henkilöä pyytää mukaan, esimerkiksi lajiliitosta tai toisesta seurasta. Tapauksen käsittelyyn voi pyytää neuvoja myös Et ole yksin-palvelusta.

Rikosilmoituksen- ja lastensuojeluilmoituksen tarpeen arviointi
Arviointi yhdessä asiaankuuluvien tahojen kanssa onko kyseessä laiton toiminta vai seurassa itse selvitettävä tapaus. Neuvoa voi pyytää Et ole yksin-palvelusta (www.etoleyksin.fi) tai tarvittaessa suoraan poliisilta (www.poliisi.fi), oman kuntasi lastensuojelun neuvonnasta, sosiaalipäivystyksestä tai Rikosuhripäivystyksestä (www.riku.fi). Jos rikosilmoitus tehdään, tapauksen jatkokäsittely jätetään viranomaisille. Jos huolesi herää ala-ikäisen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta sinulla voi olla myös velvollisuus rikos- ja lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. Kts. ohje ”Milloin olla yhteydessä poliisiin tai lastensuojeluun”.

Osapuolten kuuleminen
Kaikilla osapuolilla on oikeus tulla kuulluksi. Nämä kuulemiset kirjataan ylös: ketä on kuultu, milloin ja ketkä ovat olleet paikalla. Kuultavien henkilöiden kanssa sovitaan luottamuksellisuudesta. Kun kuullaan ala-ikäisiä täytyy vanhempia informoida, ja antaa heille mahdollisuus olla mukana kuulemisessa.  

Nuorille ei väärinkäytöksistä puhuminen ole välttämättä helppoa, joten on tärkeää että kuulemisessa kerrotaan miksi nuorta kuullaan, ei kyseenalaisteta nuoren kertomaa ja kerrotaan miten prosessi tulee etenemään. Jos epäilty väärintekijä on nuoreen nähden auktoriteettiasemassa voi asiasta kertominen olla erityisen hankalaa.  Nuorille ja vanhemmille voi tarvittaessa kertoa Et ole yksin-palvelusta tai muista tukipalveluista. Myös jos lapsi tai nuori on epäilty väärintekijä, on häntä kuultava ennen minkään toimenpiteiden aloittamista.

Päätökset
Tehdään päätös jatkotoimenpiteistä. Kaikessa toiminnassa on ensisijaisena oltava lapsen tai nuoren etu. Seurassa tulisi etukäteen pohtia seuran säännöt ja rikkomuksista seuraavat rangaistukset.

Raportointi
Valmistetaan raportti ja päätetään, missä raportit säilytetään. Raporttiin kirjataan toimenpiteet, kuulemiset ja tehdyt päätökset.

Viestintä
Asiasta informoidaan asiaankuuluvia henkilöitä, kuten tarpeellista. Jos valitus on tullut lajiliitosta nimettömänä, toimitetaan raportti selvityksestä lajiliitolle. Jos valitus tai huoli on tullut suoraan yksityishenkilöltä, kerrotaan hänelle tutkinnan etenemisestä ja ratkaisuista perusteluineen.

On pohdittava, milloin asiasta viestitään koko seuralle. Esimerkiksi jos kyseessä on seksuaalinen väkivalta tai ahdistelu on tärkeää viestiä vanhemmille, jotta he voivat olla lapsensa tukena ja käsitellä asiaa lastensa kanssa. Nuorille on tärkeää viestiä tapahtuneesta ja kertoa, ettei tällaista käytöstä hyväksytä.  Nuorille tulee kertoa mistä hakea tukea ja apua.

Koko prosessissa on huomioitava läpinäkyvyys, reiluus ja avoimuus. Kaikkia urheilijoita, vanhempia, valmentajia ja seurantoimihenkilöitä on kohdeltava tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti.


Lähde: Väestöliitto

 

Olet nyt

Etsi sivustolta