maanantai, 23 syyskuu 2019 07:44

E- ja F-junioreiden tukien haku alkaa tänään - Hakuaikaa 11.10. saakka

Seuroille on lähetetty perjantaina ohjeistus E- ja F-junioreiden tukien hausta sähköpostitse niille henkilöille, jotka on merkitty palvelusivustolla joukkueiden ja seuran yhteishenkilöksi. Sähköpostista löytyvät myös linkit verkkokaavakkeisiin, jotka seurojen tulee täyttää seuran E- ja F-junioreiden ja Leijona-kiekkokoulun tukihakua varten. Koska kaavakkeet on tarkoitettu vain seurojen käyttöön, ei linkkiä ole esim. tässä uutisessa. 

SYKSYN HAKU – IKÄLUOKAT E-F & SEUROJEN LEIJONA-KIEKKOKOULUT

Hakuaika: 23.9.-11.10.2019
Päätökset: 15.11.2019 mennessä
Maksu: 13.12.2019 mennessä

Tukisummat on porrastettu ikäluokittain seuraavasti: E // 300 € ja F // 200 €. Syksyn haun yhteydessä tukea voidaan myöntää enimmillään yhteensä 100 000 euroa. Tuki on pelaajakohtainen ja se kohdistetaan pelaajan kauden 2019-20 kausimaksuihin.

Seurojen tuki Leijona-kiekkokoulun vapaapaikkoihin on 50 € per paikka (max. 300 € per seura).

KRITEERIT TUEN MYÖNTÄMISELLE (PELAAJAT)

Perheen työttömyydestä, sairauksista, lasten runsaslukuisuudesta tai muusta toimeentuloon vaikuttavista syistä johtuvat taloudelliset haasteet. Kannattaa huomioida, että seuran puolto on merkittävässä roolissa tukipäätöksiä tehtäessä.

KRITEERIT TUEN MYÖNTÄMISELLE (PELAAJIEN SEURAT)

Seuralla tulee olla suunnitelma ko. ikäluokkien valmentajien koulutuksesta ja siitä, kuinka nämä ovat mukana Jääkiekkoliiton valmentajalisenssijärjestelmässä. Lisäksi seuralta edellytetään toimenpiteitä uusien harrastajien rekrytoimiseksi ja harrastuskustannusten kurissa pitämiseksi seuratasolla ja joukkueiden toimintaa suunniteltaessa. Esim. tarpeettomat turnausmatkat eivät oikeuta tukien hakemiseen.

Tukea hakevan seuran tulee olla sitoutunut Kunnioita Peliä -ohjelmaan - kannattaa siis huuomioida, että vain niiden seurojen, jotka ovat mukana ohjelmassa, juniorit voivat saada tukia. Lista ohjelmaan liittyneistä seuroista löytyy täältä.

Seurojen edellytetään myös viestivän aktiivisesti Et ole yksin -palvelusta omissa kanavissaan esim. ohjaamalla palveluun materiaalipankista löytyviä bannereita ja muita materiaaleja hyödyntäen.

Seuran tulee hakemuksia puoltaessaan huomioida, että tuki on tarkoitettu sitä aidosti tarvitseville. Aikaisemmilla hakukerroilla on myöhemmin käynyt ilmi, että seurat ovat puoltaneet myös sellaisten pelaajien hakemuksia, joissa ei toteudu rahaston tarkoitus (esim. perheen tulotaso ei täytä vähävaraisuuden kriteereitä). Jos väärinkäytöksiä ilmenee, voidaan seuran tukikäsittelijää vaihtaa tai pahimmassa tapauksessa seuran juniorit eivät voi jatkossa osallistua tukien hakemiseen.

HAKEMUSTEN TÄYTTÖ – NÄIN TUKIHAKU ETENEE

Tukihakemukset täytetään aina seuran toimesta, tukea hakevat perheet toimittavat seuran vastuuhenkilölle hakemukseen tarvittavat tiedot.

Seurojen tulee kerätä tukea hakevilta perheiltä hakemukseen tarvittavat tiedot ja täyttää hakukaavakkeet viimeistään perjantaina 11. lokakuuta. Seuroilta hakemuksessa kysyttävät kysymykset on listattu puolestaan tänne, jotta myös seura voi paremmin valmistautua vastaamaan omaa toimintaansa koskeviin kysymyksiin.

Pyydämme seuraa huomioimaan, että jokaisesta hakijasta täytetään oma kaavake. Hakemuksia ei tarvitse postittaa erikseen vaan sähköinen hakemus riittää. Hakuaika päättyy 11.10. eikä myöhässä tulleita hakemuksia oteta käsittelyyn. Päätökset tiedotetaan seuroille 15.11. mennessä ja maksu suoritetaan pelaajan seuran tilille 13.12. mennessä. 

Vanhempien ikäluokkien (B-D) tukien haku tapahtuu seuraavan kerran maaliskuussa 2020.

TUKIEN HAKEMISEEN LIITTYVÄÄ MATERIAALIA

• Perheiltä kysyttävät kysymykset (syksyn haku) AVAA / LATAA
• Tiivistelmä tukihausta perheille jaettavaksi AVAA / LATAA

• Seuroilta kysyttävät kysymykset (syksyn haku) AVAA / LATAA
• Esitys tukijärjestelmästä seurojen käyttöön AVAA / LATAA

Seurojen kaavake Kunnioita Peliä -ohjelmaan sitoutumisesta
Lista seuroista, jotka ova jo sitoutuneet Kunnioita Peliä -ohjelmaan
Et ole yksin -materiaalit Jääkiekkoliiton materiaalipankissa

Vähävaraisten tukiin liittyvät uutiset (Leijonat.fi)

Olet nyt

Etsi sivustolta