torstai, 14 tammikuu 2021 11:46

Erityisavustus urheiluseuroille toiminnan turvaamiseksi koronavirustilanteessa // Specialunderstöd för att trygga idrottsföreningars verksamhet i det rådande coronavirusläget

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta voivat hakea urheiluseurat lasten ja nuorten kilpa- ja huippu-urheilutavoitteisen toiminnan turvaamiseksi koronaepidemian aikana. Avustusta voi hakea 1.6.2020–31.1.2021 aiheutuneisiin kustannuksiin.

Hakuaika päättyy 13.2.2021 klo 16:15.

Sparrausapua hakemuksiin voi pyytää omalta aluepäälliköltä.


Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan sökas av idrottsföreningar för att trygga tävlings- och elitidrott för barn och unga under coronavirusepidemin. Understöd kan sökas för kostnader som uppstått under perioden 1.6.2020–31.1.2021.

Ansökningstiden går ut 13.2.2021 kl. 16.15.

Sparring hjälp kan fås från din distriktschef.

Olet nyt

Etsi sivustolta