perjantai, 08 tammikuu 2021 17:01

Kevään kilpailukautta pidennetään – Koronarajoitusten vaikutukset yleisötilaisuuksiin ja harrastustoimintaan // Vårens tävlingssäsong förlängd – Koronarestriktionernas effekter på publiktillställningar och hobbyverksamheten

Kevätkausi alkaa koronarajoituksia ja korona-ajan hygieniaohjeita noudattaen osin tällä viikolla, osin myöhemmin. Sarjojen otteluohjelmat löytyvät Tulospalvelusta

Kevään kilpailukautta on päätetty Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan toimesta pidentää useiden sarjojen osalta normaalia pidemmäksi, jotta kauden aikana pystytään pelaamaan ottelumäärältään mahdollisemman täysi kausi. Pidennyksen ansiosta kevätkauden ohjelma ei myöskään muodostu liian tiiviiksi, vaikka otteluita olisi siirretty syksyltä keväälle.

Lasten ja nuorten sarjoissa kauden pidentäminen auttaa niin ikään keventämään muutoin tiiviiksi muodostuvaa ohjelmaa, helpottaa tuomareiden riittävyydessä erityisesti kaupungeissa ja kompensoi talven sarjataukoa. U15 ja nuorempien sarjat jatkuvat 18.4. saakka, sitä vanhempien osalta 11.4. saakka. SM-sarjojen osalta päätös kauden pidennyksestä tehdään, kun tiedossa on, järjestetäänkö huhtikuussa MM-kisojen (U18 & naiset) lisäksi muita maajoukkuetapahtumia.

Suomi-sarja ja Mestis ovat jo pidentäneet kauttaan ja myös alemmissa miesten sarjoissa kausi pitenee maaliskuun loppuun. Naisten osalta kausi pystytään nykytiedon mukaan viemään läpi suunnilleen alkuperäisessä aikataulussa.

Seuroja ja joukkueita pyydetään tekemään itse liiton järjestelmän kautta siirtopyynnöt otteluille siten, että kukin saa järjestettyä tasapainoisemman ohjelman kevätkaudelle. Sarjojen päättymispäivät löytyvät tänään päivitetystä sarjakalenterista.

Lasten sarjojen lopputurnauksia ei järjestetä. U16 ja vanhempien ikäluokkien sarjoissa, joissa piti olla lopputurnaus, mitalipelit pelataan yksittäisinä peleinä. Päätös säästää merkittävästi joukkueiden kustannuksia ja lisäksi vältämme monen joukkueen kokoontumisia.

Kevään turnauksien osalta suosittelemme harkitsemaan, onko turnausten järjestäminen näissä olosuhteissa välttämätöntä. Mikäli seura järjestää turnauksen tai seuran joukkue osallistuu johonkin turnaukseen, ovat seura ja joukkue velvollisia itse huolehtimaan sarjaotteluiden siirtopyynnöistä. Sarjaotteluita ei voi jättää pelaamatta turnausten vuoksi.

Koronarajoitukset koskien yleisötilaisuuksia ja harrastustoimintaa

Voimassa olevat koronarajoitukset vaihtelevat paikkakunnittain. Mahdollisista rajoitustoimista tai karanteeneista johtuvat ottelusiirrot päivitetään Tulospalveluun ja siirroista informoidaan niitä seuroja ja joukkueita, joita asia koskee.  

Aluehallintovirastoiden (AVI:en) päätökset yleisörajoituksista vaihtelevat alueittain. Rajoitukset tarkoittavat, että edes junioriotteluissa EI SAA olla yleisöä rajoituksen ollessa voimassa, listaus voimassa olevista rajoituksista löytyy alta.

AVI:en yleisötilaisuusrajoitukset eivät koske kokoontumista harrastuksen pariin. Harrastustoiminnan osalta noudatetaan kaupungin/kunnan ja/tai sairaanhoitopiirin suosituksia ja päätöksiä.

AVI:en rajoitukset yleisötilaisuuksista ovat tällä hetkellä voimassa seuraaviin päivämääriin asti:
•    HUS-alue 31.1.
•    Kanta-Häme 31.1.
•    Kymenlaakso 31.1.
•    Varsinais-Suomi 10.2.
•    Länsi- ja Sisä-Suomi 17.1.
•    Kainuu 18.1.
•    Länsi-Pohjan shp 18.1.
•    Pohjois-Pohjanmaa 18.1.
•    Itä-Suomi 22.1.
•    Satakunta 23.1.
•    Päijät-Häme 25.1.
•    Etelä-Karjala 31.1.
•    Lappi 31.1.

Hyvää kevätkautta kaikille – muistetaan edelleen noudattaa korona-ajan ohjeita!


Vårsäsongen börjar delvis denna vecka delvis nästa med att följa corona restriktioner och corona-tidens hygienbestämmelser. Seriernas matchprogram finns i Resultatservicen.

Ishockeyförbundets tävlingsutskott har bestämt att förlänga vårens seriesäsong lite längre än normalt för flera seriers del, så att man under säsongen kan spela en så full säsong som möjligt enligt matchmängden. Tack vare förlängningen så blir matchschemat inte för tajt, trots att matcher flyttats från hösten till våren.

I barnens och ungdomarnas serier hjälper förlängningen av säsongen även till att lätta på det annars för tajta matchprogrammet, underlättar domarnas tillräcklighet speciellt i städerna samt kompenserar för vinterpausen. U15 och yngre serierna fortsätter till den 18.4. För de äldres del till den 11.4. Beslut angående förlängande av FM-serierna görs när man vet ifall det ordnas övriga landslagskamper än VM-tävlingar i april (U18 & damerna).

Suomi-serien och Mestis har redan förlängt säsongen och serierna förlängs även i männens lägre serier till slutet av mars. För damernas del försöker man i nuläget genomföra säsongen enligt ursprunglig tidtabell.

Föreningarna och lagen uppmanas att själva göra matchändringarna så att alla får ett jämnt och balanserat matchprogram på våren. Seriernas avslutningsdatum finner ni i seriekalendern.

Slutspel anordnas inte i barnens serier. I U16 och de äldres serier, var det skulle spelas slutturneringar, spelas medaljspelen som enskilda matcher. Beslutet minskar märkvärt på lagens kostnader och därmed undviker vi sammanträdandet av flera lag.

Med tanke på vårens turneringar ber vi er överväga ifall anordnandet av en turnering i dessa omständigheter alls är nödvändigt. Ifall föreningen anordnar en turnering eller ifall föreningens lag deltar i en turnering är föreningen och laget själva skyldiga att göra matchflyttbegäran på seriematcher. Seriematcher kan ej lämnas ospelade pga. turnering.

Coronabegränsningar berörande publiktillställningar och hobbyverksamhet

De ikraft varande corona begränsningarna varierar från ort till ort. Matchflytt orsakade av möjliga begränsningar eller karantäner uppdateras i Resultatservicen och om flytten meddelas de lag och föreningar som saken berör.

Regionförvaltningsverkens (RFV:s) beslut angående publikbegränsningar varierar från ort till ort. Begränsningarna betyder att det INTE ENS i juniormatcherna får finnas publik när begränsningarna är i kraft. En lista över restriktionerna finns här nedan.

RFV:s publikbegränsningar gäller inte för att samlas till hobbyverksamhet. I hobbyverksamheten följer man stadens/kommunens och/eller sjukvårdsdistriktets rekommendationer och beslut.

RFV:s publikbegränsningar är för tillfället i kraft tills följande datum:

•    Helsingfors och Nyland 31.1.
•    Centrala-Tavastland 31.1.
•    Kymmenedalen 31.1.
•    Egentliga-Finland 10.2.
•    Länsi- ja Sisä-Suomi 17.1.
•    Kajanaland 18.1.
•    Länsi-Pohja 18.1.
•    Norra-Österbotten 18.1.
•    Östra-Finland 22.1.
•    Satakunta 23.1.
•    Päijät-Häme 25.1.
•    Södra-Karelen 31.1.
•    Lappland 31.1.

En god vårsäsong till alla – vi kommer ännu ihåg att följa korona-tidens direktiv!

Olet nyt

Etsi sivustolta